Mukaan toimintaan?

Partio on kaikenikäisille

Partiotoimintaan ovat tervetulleita kaikki, iästä riippumatta. Viikkotoimintaa järjestetään 7-15 vuotiaille, mutta partio on paljon muutakin, kuin vain viikkokokouksia; tapahtumia, retkiä, leirejä, varainhankintaa jne… Partio mielletään usein vain lasten harrastukseksi, mutta partiotoimintaa ei olisi ilman aikuisia. 

Aikuisen avun lisäksi on hyvä muistaa, että partio on myös ennen kaikkea nuorisojärjestö. Partiossa opetellaan jo nuoresta lähtien esimerkiksi johtajataitoja. 15-vuotiaana toimitaan yleensä jo ryhmänvetäjinä ja käydään ryhmänohjaajakoulutus. Nuorille onkin siis hyvä antaa tilaa oppia ja tehdä, mutta aikuisen apu ja taustatuki on tärkeä osa nuorten partiotaivalta. 

Partionjohtajan peruskoulutus (PJPK) on tarjolla kaikille 18-vuotta täyttäneille, eli myös aikuisena mukaan tulleille aikuisille. Nimensä mukaisesti kurssilla saa kattavasti oppia mm. partiosta, lippukunnan rakenteesta ja tietysti omista johtamistaidoista.

Jos olet kiinnostunut tulemaan toimintaan mukaan, ota yhteyttä lippukunnanjohtajaan (kts. ”ota yhteyttä” ) tai suoraan ryhmänjohtajaan, mikäli hänen tietonsa löytyvät nettisivuilta (kts. ”ryhmät”). 

Aikuisena mukaan?

Lippukunnassamme on monta vasta aikuisena mukaan tullutta partiolaista. Mikäli sinulla heräsi edes pieni kiinnostus aloittaa itsekin tämä elämän mittainen harrastus, ota yhteyttä! Vertaistukea on varmasti tarjolla 🙂

Oletko ollut joskus partiossa ja mieli halajaa takaisin? Vai oletko kenties aivan keltanokka, joka haluaisi tutustua harrastukseen tarkemmin?

Aikuisella on partiossa monta roolia. Aikuinen voi olla nuoren tuki, apukädet leirikeittiössä, ryhmänvetäjä, kuljetusapu tai vaikka yhteyshenkilö johonkin lippukunnan yhteistyötahoon.

Ryhmän johtaminen tai apukäsinä toimiminen tutustuttaa yleensä uuden aikuisen parhaiten lippukuntaan, lapsiin ja toisiin johtajiin. Toisaalta myös muonitusapu lippukunnan leirillä vapauttaa toisten johtajien käsiä leiriohjelman pyörittämiseen. Kaikki eivät työnsä takia pysty osallistumaan viikkotoimintaan, mutta auttavat esimerkiksi varainhankintatempauksissa tai leireillä. Mikä voisi olla sinun panoksesi?